Ing. Dušan Posypanka - COSSI rešpektuje ochranu vašich údajov

Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies. Je Vaším právom neudeliť súhlas s používaním súborov cookies alebo ich používanie zablokovať. V takom prípade sa môže stať, že bude pre Vás obmedzená alebo vylúčená úplná funkcionalita niektorých častí prehliadanej webovej stránky.

Súdne znalectvo

Ing. Dušan Posypanka - znalec zapísaný v zozname znalcov, tlmočníkov a prekladateľov vedenom Ministerstvom spravodlivosti Slovenskej republiky pod č. 10 135/05-51 zo dňa 1.8.2005 pre odbor Stavebníctvo a odvetvie Pozemné stavby, Odhad hodnoty nehnuteľností, evidenčné číslo znalca 912827

Znaleckú činnosť vykonáva znalec Ing. Dušan Posypanka od 19. marca 2002 na základe Menovacieho dekrétu Krajského súdu v  Košiciach Spr. 2295/01 v  Odbore: Stavebníctvo, Odvetvie: Pozemné stavby, Oceňovanie nehnuteľností menovací dekrét

Člen Slovenskej Komory Odhadov Hodnoty Majetku a  Znalcov (SKOHMaZ)

01. Objednávka znaleckého posudku

 • Telefonicky na 0903 612 834
 • Mail-om na cossi@cossi.sk
 • Pre rýchlejšie spracovanie objednávky nám môžete zaslať písomnú objednávku, ktorú si môžete stiahnuť tu.

02. Postup po objednávke znaleckého posudku 

 • Klient si dohodne so znalcom termín obhliadky nehnuteľností
 • Klient zabezpečí znalcovi pri obhliadke vstup do nehnuteľností
 • Znalec preberie od klienta podklady, ktoré sú potrebné pre vypracovanie znaleckého posudku. Zoznam podkladov potrebných pre vypracovanie znaleckého posduku si môžete stiahnuť tu alebo prečítať v ďalšom bode. 
 • Pri obhliadke vykoná znalec  zameranie nehnuteľností a fotodokumentáciu aktuálneho stavu nehnuteľností

04. Podklady potrebné pre vypracovanie znaleckého posudku

Zoznam podkladov potrebné pre vypracovanie ZP si môžete prečítať nižšie.

List vlastníctva

 • Postačuje aj kópia listu vlastníctva. V prípade, že týmto dokumentom nedisponujete, tak prosím dodatočne uveďte v objednávke: meno a priezvisko vlastníka nehnuteľnosti, dátum narodenia a katastrálne územie, v ktorom sa daná nehnuteľnosť nachádza. Znalec si následne stiahne aktuálny výpis z internetového portálu www.katasterportal.sk

Aktuálna kópia katastrálnej mapy

 • Postačuje aj kópia. V prípade, že klient nedisponuje týmto dokumentom, znalec si kópiu katastrálnej mapy stiahne z internetového portálu www.katasterportal.sk

Titul nadobudnutia 

Titul nadobudnutia môže byť vo forme:

 •  Zmluva o prevode bytu do osobného vlastníctva
 •  Darovacia zmluva
 •  Dedičské rozhodnutie
 •  Súdne rozhodnutie
 •  Zámenná zmluva
 •  a pod.

Potvrdenie o veku stavby, prípadne Rozhodnutie o pridelení súpisného čísla

 • Doklad vystavuje správca bytového domu, prípadne Obecný úrad
 • V prípade, že sa jedná o novovytvorený byt v stavbe alebo nadstavbe bytového domu, je potrebné predložiť potvrdenie o veku stavby pôvodného bytového domu

Pôdorys bytu a pivnice, prípadne komory nachádzajúcej sa mimo bytu

 • V prípade, že týmto dokumentom nedisponujete, znalec zistí skutkový stav zameraním a vyhotoví nákres pôdorysu

01. Objednávka znaleckého posudku

 • Telefonicky na 0903 612 834
 • Mail-om na cossi@cossi.sk
 • Pre rýchlejšie spracovanie objednávky nám môžete zaslať písomnú objednávku, ktorú si môžete stiahnuť tu.

02. Postup po objednávke znaleckého posudku 

 • Klient si dohodne so znalcom termín obhliadky nehnuteľností
 • Klient zabezpečí znalcovi pri obhliadke vstup do nehnuteľností
 • Znalec preberie od klienta podklady, ktoré sú potrebné pre vypracovanie znaleckého posudku. Zoznam podkladov potrebných pre vypracovanie znaleckého posduku si môžete stiahnuť tu alebo prečítať v ďalšom bode. 
 • Pri obhliadke vykoná znalec  zameranie nehnuteľností a fotodokumentáciu aktuálneho stavu nehnuteľností

04. Podklady potrebné pre vypracovanie ZP

Zoznam podkladov potrebné pre vypracovanie ZP si môžete prečítať nižšie.

List vlastníctva

 • Postačuje aj kópia listu vlastníctva. V prípade, že týmto dokumentom nedisponujete, tak prosím dodatočne uveďte v objednávke: meno a priezvisko vlastníka nehnuteľnosti, dátum narodenia a katastrálne územie, v ktorom sa daná nehnuteľnosť nachádza. Znalec si následne stiahne aktuálny výpis z internetového portálu www.katasterportal.sk

Aktuálna kópia katastrálnej mapy

 • Postačuje aj kópia. V prípade, že klient nedisponuje týmto dokumentom, znalec si kópiu katastrálnej mapy stiahne z internetového portálu www.katasterportal.sk

Titul nadobudnutia 

Titul nadobudnutia môže byť vo forme:

 •  Zmluva o prevode do osobného vlastníctva
 •  Darovacia zmluva
 •  Dedičské rozhodnutie
 •  Súdne rozhodnutie
 •  Zámenná zmluva
 •  a pod.

Potvrdenie o veku stavby

Potvrdenie o veku stavby môže byť vo forme:

 • Stavebné povolenie
 • Kolaudačné, príp. užívacie povolenie
 • Rozhodnutie o pridelení súpisného čísla
 • Potvrdenie Obecného úradu o veku stavby

V prípade, že klient nedisponuje žiadnym z týchto dokumentov, predkladá znalcovi čestné prehlásenie o veku stavby.

Geometrický plán

 • Ak boli vykonané zmeny, ktoré nie sú evidované v popisných a geodetických údajoch katastra nehnuteľností

Potvrdenie obce o povolení výstavby prístavby rodinného domu, príp. drobných stavieb

 • Ak existujú a nie sú evidované v popisných a geodetických údajoch katastra nehnuteľností

Zatriedenie pozemku do kódu BPEJ (bonitovaná pôdnoekologická jednotka)

 • V prípade, že predmetom ohodnotenia pozemok (pozemky) mimo zastavaného územia obce (v extraviláne) ktorý je v katastri nehnuteľností vedený ako „orná pôda", „ovocný sad", „vinica", „chmeľnica", „trvalý trávny porast
 • Vydáva príslušný okresný úrad, odbor poľnohospodárstva, príp. potvrdenie obce o  určení pozemku na výstavbu v  zmysle platného územného plánu.

01. Objednávka znaleckého posudku

 • Telefonicky na 0903 612 834
 • Mail-om na cossi@cossi.sk
 • Pre rýchlejšie spracovanie objednávky nám môžete zaslať písomnú objednávku, ktorú si môžete stiahnuť tu.

02. Postup po objednávke znaleckého posudku 

 • Klient si dohodne so znalcom termín obhliadky nehnuteľností
 • Klient zabezpečí znalcovi pri obhliadke vstup do nehnuteľností
 • Znalec preberie od klienta podklady, ktoré sú potrebné pre vypracovanie znaleckého posudku. Zoznam podkladov potrebných pre vypracovanie znaleckého posduku si môžete stiahnuť tu alebo prečítať v ďalšom bode. 
 • Pri obhliadke vykoná znalec  zameranie nehnuteľností a fotodokumentáciu aktuálneho stavu nehnuteľností

04. Podklady potrebné pre vypracovanie znaleckého posudku

Zoznam podkladov potrebné pre vypracovanie ZP si môžete prečítať nižšie.

List vlastníctva

 • Postačuje aj kópia listu vlastníctva. V prípade, že týmto dokumentom nedisponujete, tak prosím dodatočne uveďte v objednávke: meno a priezvisko vlastníka nehnuteľnosti, dátum narodenia a katastrálne územie, v ktorom sa daná nehnuteľnosť nachádza. Znalec si následne stiahne aktuálny výpis z internetového portálu www.katasterportal.sk

Aktuálna kópia katastrálnej mapy

 • Postačuje aj kópia. V prípade, že klient nedisponuje týmto dokumentom, znalec si kópiu katastrálnej mapy stiahne z internetového portálu www.katasterportal.sk

Titul nadobudnutia 

Titul nadobudnutia môže byť vo forme:

 •  Zmluva o prevode bytu do osobného vlastníctva
 •  Darovacia zmluva
 •  Dedičské rozhodnutie
 •  Súdne rozhodnutie
 •  Zámenná zmluva
 •  a pod.

Geometrický plán

 • Iba v prípade, že boli vykonané zmeny, ktoré nie sú evidované v popisných a geodetických údajoch 

Zatriedenie pozemku do kódu BPEJ (bonitovaná pôdnoekologická jednotka)

 • V prípade, že predmetom ohodnotenia pozemok (pozemky) mimo zastavaného územia obce (v extraviláne), ktorý je v katastri nehnuteľností vedený ako „orná pôda", „ovocný sad", „vinica", „chmeľnica", „trvalý trávny porast
 • Vydáva príslušný okresný úrad, odbor poľnohospodárstva, príp. potvrdenie obce o  určení pozemku na výstavbu v  zmysle platného územného plánu.

01. Objednávka znaleckého posudku

 • Telefonicky na 0903 612 834
 • Mail-om na cossi@cossi.sk
 • Pre rýchlejšie spracovanie objednávky nám môžete zaslať písomnú objednávku, ktorú si môžete stiahnuť tu.

02. Postup po objednávke znaleckého posudku 

 • Klient si dohodne so znalcom termín obhliadky nehnuteľností
 • Klient zabezpečí znalcovi pri obhliadke vstup do nehnuteľností
 • Znalec preberie od klienta podklady, ktoré sú potrebné pre vypracovanie znaleckého posudku. Zoznam podkladov potrebných pre vypracovanie znaleckého posduku si môžete stiahnuť tu alebo prečítať v ďalšom bode. 
 • Pri obhliadke vykoná znalec  zameranie nehnuteľností a fotodokumentáciu aktuálneho stavu nehnuteľností

04. Podklady potrebné pre vypracovanie ZP

Zoznam podkladov potrebné pre vypracovanie ZP si môžete prečítať nižšie.

List vlastníctva

 • Postačuje aj kópia listu vlastníctva. V prípade, že týmto dokumentom nedisponujete, tak prosím dodatočne uveďte v objednávke: meno a priezvisko vlastníka nehnuteľnosti, dátum narodenia a katastrálne územie, v ktorom sa daná nehnuteľnosť nachádza. Znalec si následne stiahne aktuálny výpis z internetového portálu www.katasterportal.sk

Aktuálna kópia katastrálnej mapy

 • Postačuje aj kópia. V prípade, že klient nedisponuje týmto dokumentom, znalec si kópiu katastrálnej mapy stiahne z internetového portálu www.katasterportal.sk

Titul nadobudnutia 

Titul nadobudnutia môže byť vo forme:

 •  Zmluva o prevode vlastníctva
 •  Darovacia zmluva
 •  Dedičské rozhodnutie
 •  Súdne rozhodnutie
 •  Zámenná zmluva
 •  a pod.

Projektová dokumentácia nehnuteľnosti s prílušenstvom

 • V prípade, že klient nedisponuje týmto dokumentom, znalec zistí skutkový stav zameraním a vyhotoví nákres pôdorysu 

Potvrdenie o veku stavby

Potvrdenie o veku stavby môže byť vo forme:

 • Stavebné povolenie
 • Kolaudačné alebo užívacie povolenie
 • Rozhodnutie o pridelení súpisného čísla
 • Potvrdenie Obecného úradu o veku stavby

V prípade, že sa klient nedisponuje týmto dokumentom, predkladá znalcovi čestné prehlásenie o veku stavby. 

Geometrický plán

 • Ak boli vykonané zmeny, ktoré nie sú evidované v popisných a geodetických údajoch katastra nehnuteľností

Potvrdenie obce o povolení výstavby prístavby rodinného domu, príp. drobných stavieb

 • Ak existujú a nie sú evidované v popisných a geodetických údajoch katastra nehnuteľností

Zatriedenie pozemku do kódu BPEJ (bonitovaná pôdnoekologická jednotka)

 • V prípade, že predmetom ohodnotenia je pozemok (pozemky) mimo zastavaného územia obce (v extraviláne), ktorý je v katastri nehnuteľností vedený ako „orná pôda", „ovocný sad", „vinica", „chmeľnica", „trvalý trávny porast
 • Vydáva príslušný okresný úrad, odbor poľnohospodárstva, príp. potvrdenie obce o  určení pozemku na výstavbu v  zmysle platného územného plánu.

V prípade, že nehnuteľnosť je využívaná za účelom prenájmu s dosahovaním výnosu, znalec vypočíta aj výnosovú hodnotu nehnuteľnosti. Klient predkladá nasledovnú dokumentáciu:

 • Nájomné zmluvy - ak existujú a predmetné nehnuteľnosti alebo ich časť slúžia na prenájom
 • Zmluvy o zriadení vecných bremien na nehnuteľnosti aleno iné zmluvy spojené s užívaním nehnuteľností, napr. predkupné právo a pod.
 • Výmer daňového úradu na daň z nehnuteľností
 • Ročné náklady na positenie nehnuteľností
 • Ročné náklady na prevádzku:
 • vodné, stočné
 • elektrická energia
 • plyn
 • teplo a teplá voda
 • likvidácia, odvoz a zneškodňovanie komunálneho odpadu 

01. Objednávka znaleckého posudku

 • Telefonicky na 0903 612 834
 • Mail-om na cossi@cossi.sk
 • Pre rýchlejšie spracovanie objednávky nám môžete zaslať písomnú objednávku, ktorú si môžete stiahnuť tu.

02. Postup po objednávke znaleckého posudku 

 • Klient si dohodne so znalcom termín obhliadky nehnuteľností
 • Klient zabezpečí znalcovi pri obhliadke vstup do nehnuteľností
 • Znalec preberie od klienta podklady, ktoré sú potrebné pre vypracovanie znaleckého posudku. Zoznam podkladov potrebných pre vypracovanie znaleckého posduku si môžete stiahnuť tu alebo prečítať v ďalšom bode. 
 • Pri obhliadke vykoná znalec  zameranie nehnuteľností a fotodokumentáciu aktuálneho stavu nehnuteľností

04. Podklady potrebné pre vypracovanie ZP

Zoznam podkladov potrebné pre vypracovanie ZP si môžete prečítať nižšie.

List vlastníctva

 • Postačuje aj kópia listu vlastníctva. V prípade, že týmto dokumentom nedisponujete, tak prosím dodatočne uveďte v objednávke: meno a priezvisko vlastníka nehnuteľnosti, dátum narodenia a katastrálne územie, v ktorom sa daná nehnuteľnosť nachádza. Znalec si následne stiahne aktuálny výpis z internetového portálu www.katasterportal.sk

Aktuálna kópia katastrálnej mapy

 • Postačuje aj kópia. V prípade, že klient nedisponuje týmto dokumentom, znalec si kópiu katastrálnej mapy stiahne z internetového portálu www.katasterportal.sk

Titul nadobudnutia 

Titul nadobudnutia môže byť vo forme:

 •  Zmluva o prevode vlastníctva
 •  Darovacia zmluva
 •  Dedičské rozhodnutie
 •  Súdne rozhodnutie
 •  Zámenná zmluva
 •  a pod.

Projektová dokumentácia nehnuteľnosti s prílušenstvom

 • V prípade, že klient nedisponuje týmto dokumentom, znalec zistí skutkový stav zameraním a vyhotoví nákres pôdorysu 

Potvrdenie o veku stavby

Potvrdenie o veku stavby môže byť vo forme:

 • Stavebné povolenie
 • Kolaudačné alebo užívacie povolenie
 • Rozhodnutie o pridelení súpisného čísla
 • Potvrdenie Obecného úradu o veku stavby
 • V prípade, že sa klient nedisponuje týmto dokumentom, predkladá znalcovi čestné prehlásenie o veku stavby 

Geometrický plán

 • Ak boli vykonané zmeny, ktoré nie sú evidované v popisných a geodetických údajoch katastra nehnuteľností

Potvrdenie obce o povolení výstavby prístavby k nehnuteľnosti, príp. drobných stavieb

 • Ak existujú a nie sú evidované v popisných a geodetických údajoch katastra nehnuteľností

       

Zatriedenie pozemku do kódu BPEJ (bonitovaná pôdnoekologická jednotka)

 • Predkladá sa v prípade, že predmetom ohodnotenia je pozemok (pozemky) mimo zastavaného územia obce (v extraviláne), ktorý je v katastri nehnuteľností vedený ako „orná pôda", „ovocný sad", „vinica", „chmeľnica", „trvalý trávny porast
 • Vydáva príslušný okresný úrad, odbor poľnohospodárstva, príp. potvrdenie obce o  určení pozemku na výstavbu v  zmysle platného územného plánu.

V prípade, že nehnuteľnosť je využívaná za účelom prenájmu s dosahovaním výnosu, znalec vypočíta aj výnosovú hodnotu nehnuteľnosti. Klient predkladá nasledovnú dokumentáciu:

 • Nájomné zmluvy
 • Zmluvy o zriadení vecných bremien na nehnuteľnosti alebo iné zmluvy obmedzujúce užívanie nehnuteľností, resp. zmluvy spojené s užívanim nehnuteľností, napr. predkupné právo a pod.
 • Výmer daňového úradu na daň z nehnuteľnosti
 • Ročné náklady na positenie 
 • Ročné náklady na prevádzku:
  • vodné, stočné
  • elektrická energia
  • plyn
  • teplo a teplá voda
  • likvidácia, odvoz a zneškodňovanie komunálneho odpadu 

01. Objednávka znaleckého posudku

 • Telefonicky na 0903 612 834
 • Mail-om na cossi@cossi.sk
 • Pre rýchlejšie spracovanie objednávky nám môžete zaslať písomnú objednávku, ktorú si môžete stiahnuť tu.

02. Postup po objednávke znaleckého posudku 

Zoznam podkladov potrebné pre vypracovanie ZP si môžete prečítať nižšie.

 • Klient si dohodne so znalcom termín obhliadky nehnuteľností
 • Klient zabezpečí znalcovi pri obhliadke vstup do nehnuteľností
 • Znalec preberie od klienta podklady, ktoré sú potrebné pre vypracovanie znaleckého posudku. Zoznam podkladov potrebných pre vypracovanie znaleckého posduku si môžete stiahnuť tu alebo prečítať v ďalšom bode. 
 • Pri obhliadke vykoná znalec  zameranie nehnuteľností a fotodokumentáciu aktuálneho stavu nehnuteľností

04. Podklady potrebné pre vypracovanie ZP

List vlastníctva

 • Postačuje aj kópia listu vlastníctva. V prípade, že týmto dokumentom nedisponujete, tak prosím dodatočne uveďte v objednávke: meno a priezvisko vlastníka nehnuteľnosti, dátum narodenia a katastrálne územie, v ktorom sa daná nehnuteľnosť nachádza. Znalec si následne stiahne aktuálny výpis z internetového portálu www.katasterportal.sk

Aktuálna kópia katastrálnej mapy

 • Postačuje aj kópia. V prípade, že klient nedisponuje týmto dokumentom, znalec si kópiu katastrálnej mapy stiahne z internetového portálu www.katasterportal.sk

Titul nadobudnutia 

Titul nadobudnutia môže byť vo forme:

 •  Zmluva o prevode bytu do osobného vlastníctva
 •  Darovacia zmluva
 •  Dedičské rozhodnutie
 •  Súdne rozhodnutie
 •  Zámenná zmluva
 •  a pod.

Potvrdenie o veku stavby, prípadne Rozhodnutie o pridelení súpisného čísla

 • Doklad vystavuje správca bytového domu, prípadne Obecný úrad

Pôdorys bytu a pivnice, prípadne komory nachádzajúcej sa mimo bytu

 • V prípade, že týmto dokumentom nedisponujete, znalec zistí skutkový stav zameraním a vyhotoví nákres pôdorysu 

Geometrický plán na zameranie rozostavanej stavby

 • Dokument sa predkladá, ak existuje a ak stavba ešte nie je evidovaná v popisných geodetických údajoch katastra nehnuteľností

Zmluva o výstavbe

Stavebné povolenie

01. Objednávka znaleckého posudku

 • Telefonicky na 0903 612 834
 • Mail-om na cossi@cossi.sk
 • Pre rýchlejšie spracovanie objednávky nám môžete zaslať písomnú objednávku, ktorú si môžete stiahnuť tu.

02. Postup po objednávke znaleckého posudku 

 • Klient si dohodne so znalcom termín obhliadky nehnuteľností
 • Klient zabezpečí znalcovi pri obhliadke vstup do nehnuteľností
 • Znalec preberie od klienta podklady, ktoré sú potrebné pre vypracovanie znaleckého posudku. Zoznam podkladov potrebných pre vypracovanie znaleckého posduku si môžete stiahnuť tu alebo prečítať v ďalšom bode. 
 • Pri obhliadke vykoná znalec  zameranie nehnuteľností a fotodokumentáciu aktuálneho stavu nehnuteľností

04. Podklady potrebné pre vypracovanie ZP

Zoznam podkladov potrebné pre vypracovanie ZP si môžete prečítať nižšie.

List vlastníctva

 • Postačuje aj kópia listu vlastníctva. V prípade, že týmto dokumentom nedisponujete, tak prosím dodatočne uveďte v objednávke: meno a priezvisko vlastníka nehnuteľnosti, dátum narodenia a katastrálne územie, v ktorom sa daná nehnuteľnosť nachádza. Znalec si následne stiahne aktuálny výpis z internetového portálu www.katasterportal.sk

Aktuálna kópia katastrálnej mapy

 • Postačuje aj kópia. V prípade, že klient nedisponuje týmto dokumentom, znalec si kópiu katastrálnej mapy stiahne z internetového portálu www.katasterportal.sk

Titul nadobudnutia 

Titul nadobudnutia môže byť vo forme:

 •  Zmluva o prevode vlastníctva
 •  Darovacia zmluva
 •  Dedičské rozhodnutie
 •  Súdne rozhodnutie
 •  Zámenná zmluva
 •  a pod.

Potvrdenie o veku stavby, príp. Rozhodnutie o pridelení súpisného čísla

 • Doklad vystavuje správca bytového domu, príp. Obecný úrad

Pôdorys bytového domu s príslušenstvom

 • V prípade, že klient nedisponuje týmto dokumentom, znalec zistí skutkový stav zamernaím a vyhotoví nákres pôdorysu

Geometrický plán na zameranie stavby

 • Doklad sa predkladá ak boli vykonané zmeny, ktoré nie sú evidované v popisných a geodetických údajoch katastra nehnuteľností

Potvrdenie obce o povolení výstavby prístavby rodinného domu, príp. drobných stavieb

 • Ak existujú a nie sú evidované v popisných a geodetických údajoch katastra nehnuteľností

Zmluva o výstavbe

Stavebné povolenie

01. Objednávka znaleckého posudku

 • Telefonicky na 0903 612 834
 • Mail-om na cossi@cossi.sk
 • Pre rýchlejšie spracovanie objednávky nám môžete zaslať písomnú objednávku, ktorú si môžete stiahnuť tu.

02. Postup po objednávke znaleckého posudku 

 • Klient si dohodne so znalcom termín obhliadky nehnuteľností
 • Klient zabezpečí znalcovi pri obhliadke vstup do nehnuteľností
 • Znalec preberie od klienta podklady, ktoré sú potrebné pre vypracovanie znaleckého posudku. Zoznam podkladov potrebných pre vypracovanie znaleckého posduku si môžete stiahnuť tu alebo prečítať v ďalšom bode. 
 • Pri obhliadke vykoná znalec  zameranie nehnuteľností a fotodokumentáciu aktuálneho stavu nehnuteľností

04. Podklady potrebné pre vypracovanie ZP

Zoznam podkladov potrebné pre vypracovanie ZP si môžete prečítať nižšie.

List vlastníctva

 • Postačuje aj kópia listu vlastníctva. V prípade, že týmto dokumentom nedisponujete, tak prosím dodatočne uveďte v objednávke: meno a priezvisko vlastníka nehnuteľnosti, dátum narodenia a katastrálne územie, v ktorom sa daná nehnuteľnosť nachádza. Znalec si následne stiahne aktuálny výpis z internetového portálu www.katasterportal.sk

Aktuálna kópia katastrálnej mapy

 • Postačuje aj kópia. V prípade, že klient nedisponuje týmto dokumentom, znalec si kópiu katastrálnej mapy stiahne z internetového portálu www.katasterportal.sk

Titul nadobudnutia 

Titul nadobudnutia môže byť vo forme:

 •  Zmluva o prevode do osobného vlastníctva
 •  Darovacia zmluva
 •  Dedičské rozhodnutie
 •  Súdne rozhodnutie
 •  Zámenná zmluva
 •  a pod.

Potvrdenie o veku stavby, prípadne Rozhodnutie o pridelení súpisného čísla

 • Doklad vystavuje správca bytového domu, prípadne Obecný úrad

Pôdorys nebytového priestoru s príslušenstvom

 • V prípade, že týmto dokumentom nedisponujete, znalec zistí skutkový stav zameraním a vyhotoví nákres pôdorysu

Geometrický plán na zameranie rozostavanej stavby 

 • Doklad sa predkladá ak existuje a ak stavba ešte nie je evidovaná v popisných geodetických údajoch katastra nehnuteľností 

Nájomné zmluvy k nebytovým priestorom

 • Ak existujú a slúžia na prenájom 

01. Objednávka znaleckého posudku

 • Telefonicky na 0903 612 834
 • Mail-om na cossi@cossi.sk
 • Pre rýchlejšie spracovanie objednávky nám môžete zaslať písomnú objednávku, ktorú si môžete stiahnuť tu.

02. Postup po objednávke znaleckého posudku 

 • Klient si dohodne so znalcom termín obhliadky nehnuteľností
 • Klient zabezpečí znalcovi pri obhliadke vstup do nehnuteľností
 • Znalec preberie od klienta podklady, ktoré sú potrebné pre vypracovanie znaleckého posudku. Zoznam podkladov potrebných pre vypracovanie znaleckého posduku si môžete stiahnuť tu alebo prečítať v ďalšom bode. 
 • Pri obhliadke vykoná znalec  zameranie nehnuteľností a fotodokumentáciu aktuálneho stavu nehnuteľností

04. Podklady potrebné pre vypracovanie ZP

Zoznam podkladov potrebné pre vypracovanie ZP si môžete prečítať nižšie.

List vlastníctva

 • Postačuje aj kópia listu vlastníctva. V prípade, že týmto dokumentom nedisponujete, tak prosím dodatočne uveďte v objednávke: meno a priezvisko vlastníka nehnuteľnosti, dátum narodenia a katastrálne územie, v ktorom sa daná nehnuteľnosť nachádza. Znalec si následne stiahne aktuálny výpis z internetového portálu www.katasterportal.sk

Aktuálna kópia katastrálnej mapy

 • Postačuje aj kópia. V prípade, že klient nedisponuje týmto dokumentom, znalec si kópiu katastrálnej mapy stiahne z internetového portálu www.katasterportal.sk

Titul nadobudnutia 

Titul nadobudnutia môže byť vo forme:

 •  Zmluva o prevode do osobného vlastníctva
 •  Darovacia zmluva
 •  Dedičské rozhodnutie
 •  Súdne rozhodnutie
 •  Zámenná zmluva
 •  a pod.

Projektová dokumentácia

 • V prípade, že klient nedisponuje týmto dokumentom, znalec zistí skutkový stav zameraním a vyhotoví nákres pôdorysu

Potvrdenie o veku stavby

Potvrdenie o veku stavby môže byť vo forme:

 • Stavebné povolenie
 • Kolaudačné, príp. užívacie povolenie
 • Rozhodnutie o pridelení súpisného čísla
 • Potvrdenie Obecného úradu o veku stavby

V prípade, že klient nedisponuje žiadnym z týchto dokumentov, predkladá znalcovi čestné prehlásenie o veku stavby.

Geometrický plán

 • Doklad sa predkladá v prípade ak boli vykonané zmeny, ktoré nie sú evidované v popisných a geodetických údajoch katastra nehnuteľností

Zatriedenie pozemku do kódu BPEJ (bonitovaná pôdnoekologická jednotka)

 • V prípade, že predmetom ohodnotenia je pozemok (pozemky) mimo zastavaného územia obce (v extraviláne) ktorý je v katastri nehnuteľností vedený ako „orná pôda", „ovocný sad", „vinica", „chmeľnica", „trvalý trávny porast
 • Vydáva príslušný okresný úrad, odbor poľnohospodárstva, príp. potvrdenie obce o  určení pozemku na výstavbu v  zmysle platného územného plánu.

Znalecký posudok platí vždy len pre účel, pre ktorý bol zhotovený. 

Vypracovanie znaleckých posudkov pre:

 • Fyzické soby
 • Právnické osoby
 • Dražobné spoločnosti
 • Realitné organizácie
 • Exekútorské úrady
 • Štátne orgány

Právny úkon, na ktorý sa má znalecký posudok použiť – účel znaleckého posudku: 

 • hypotekárny úver
 • uzatvorenie záložnej zmluvy
 • posúdenie skutkového stavu nehnuteľností
 • zápis rozostavanej stavby do katastra nehnuteľností
 • prevod vlastníckych práv
 • zrušenie a vysporiadanie BSM (bezpodielové spoluvlastníctvo manželov)
 • zrušenie a vysporiadanie podielového vlastníctva
 • nepeňažný vklad do spoločnosti
 • určenie hodnoty vecných bremien (právo prechodu a prejazdu a pod.)
 • dedičské konanie
 • exekučné konanie
 • a pod.

Kancelária:
Nám. osloboditeľov 1 (Družstevný dom)
071 01 Michalovce

Ing. Dušan Posypanka
0903 612 834
cossi@cossi.sk
www.cossi.sk

Primárne nás prosím kontaktujte na cossi@cossi.skV prípade, že Vám tento spôsob nevyhovuje, tak sme zatsihnuteľní aj na 0903 612 834.